9ο Γυμνάσιο Βόλου «Η σχέση των μαθητών με το κινητό τηλέφωνο»

Τομέας: Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
Θέμα: Η σχέση των μαθητών με το κινητό τηλέφωνο
Παρουσίαση: Έλενα Καλλιού, Μαρία Μπαμπλέκου, Εύη Σπανομήτρου, Ελένη Παναγιώτου
Έρυνα, Κείμενα, Μουσική επιμέλεια: Φ. Καρρά, Ι. Μπαλωτή, Θ. Σταθοκώστα, Κ. Κοσύφη, Κ. Πατσέα, Ν. Μπαρέκα, Α. Τσάλα, Μ. Σταθοκώστα Ε. Καλλιού, Ε. Σπανομήτρου, Μ. Μαμπλέκου, Ε. Παναγιώτου
Συντονίστριες: Νίκη Χατζηκυριάκου Νίκη Ρηγάκη
Ημερομηνία ηχογράφησης: 1/3/2018
Ημερομηνία μετάδοσης: 19/3/2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από μαθητές γυμνασίου.