5ο Γυμνάσιο Βόλου & 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας «Στόχος το 20»

Τομέας: Περιβάλλον
Θέμα: Στόχος το 20
Παρουσίαση: Αγγελική Σοφικίτου, Κατερίνα Χαραλαμπίδη
Έρευνα, Κείμενα, Μουσική επιμέλεια: Κατερίνα Χαραλαμπίδη Κατερίνα Σουλικιά Αντώνης Σκιαθίτης (5ο Γυμνάσιο Βόλου) Ηλίας Σιαφάκας Αγγελική Σοφικίτου Ιωάννα Τσιάβου (2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας)
Συντονίστριες: Ελένη Βαλωμένου (5ο Γυμνάσιο Βόλου), Ιωάννα Πιπέρκου (5ο Γ. Βόλου & 2ο Γ. Ν. Ιωνίας)
Ημερομηνία ηχογράφησης: 1/2/2018,
Ημερομηνία προβολής: 5/3/2018

Στόχος το 20 είναι ένας τριπλός στόχος: 20-20-20 που αφορά τη στρατηγική της Ευρώπης για το περιβάλλον με ορίζοντα το 2020. Η Αγγελική και η Κατερίνα παρουσιάζουν τους στόχους και συνομιλούν με τον γεωπόνο Αρτέμη Χαλάτση.