Ποιοι είμαστε

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα κυοφορούνταν για περισσότερα από 10 χρόνια στα κεφάλια των εκπαιδευτικών του Ηλεκτρονικού τομέα του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας και η απόφαση για την υλοποίησή της πάρθηκε από τον διευθυντή του 1ου ΣΕΚ Βόλου εκείνης της περιόδου, κ. Γιώργο Φιλίππου.

Τόσο ο ραδιοφωνικός σταθμός όσο και το studio ηχογράφησης που θα λειτουργούσε υποστηρικτικά, αποφασίστηκε να αποτελέσουν τμήμα του υπάρχοντος εργαστηρίου Οπτικοακουστικών συστημάτων του Ηλεκτρονικού τομέα. Η διαμόρφωση του χώρου έγινε με γυψοσανίδες και το μονωτικό υλικό που επιλέχθηκε ήταν ο πετροβάμβακας.

Παράλληλα με τις εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη φάση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τους εκπαιδευτικούς του Ηλεκτρολογικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011 έγιναν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού, τοποθέτησης κουφωμάτων και ολοκλήρωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Παρόντες και πάλι για ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, οι  εκπαιδευτικοί του Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού τομέα.

Το Σεπτέμβριο του 2011 έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση στα ΜΜΕ. Η πρώτη φάση είχε ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια εκείνης της σχολικής χρονιάς δημιουργήθηκε και η πρώτη ραδιοφωνική ομάδα από μαθητές του σχολείου.

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013 ξεκίνησε η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού σε συνεργασία με τον τομέα Πληροφορικής. Στις αρχές του 2013 αναπτύχθηκε ο ιστότοπος του ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος τέθηκε σε πειραματική λειτουργία αξιοποιώντας τις τεχνικές streaming audio.