1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας «Είμαστε όλοι ίδιοι – Είμαστε όλοι διαφορετικοί»

Τομέας: Πολιτισμός
Θέμα: Είμαστε όλοι ίδιοι – Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Παρουσίαση: Μαρία Πανοτσοπούλου, Ευαγγελία Ζγούρα, Φανή Συνάζου, Βασιλική Τέρπου
Σύνταξη, Μουσική επιμέλεια: Ι. Πάιο, Μ. Πανοτσοπούλου, Ρ. Ιλιριάνα, Ε. Ζγούρα, Κ. Σπάχο, Δ. Σταυρίδη, Β. Στογιάνοβ, Φ. Συνάζου, Β. Τέρπου, Γ. Τάσιος, Π. Φλώρου
Συντονίστριες: Βασιλική Γεράκα, Διαμάντω Καρακούση, Κυριακή Προυσσαέως, Καλλιόπη Πύργου
Ημερομηνία ηχογράφησης: 8/3/2018
Ημερομηνία μετάδοσης: 11/4/2018

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους ύστερα από την επίσκεψη εκπροσώπων του σωματείου «Μάγνητες Τυφλοί» στο σχολείο τους και συζητούν για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες.