2ο ΕΠΑΛ Βόλου «Η πόλη του Βόλου»

Τομέας: Πολιτισμός
Θέμα: Η πόλη του Βόλου
Έρευνα, Μουσική επιμέλεια, Παρουσίαση: Δέσποινα Κουλούρη, Ευαγγελία Γκόντα
Ημερομηνία ηχογράφησης: 1/2/2018
Ημερομηνία μετάδοσης: 2/4/2018

Σύντομη αναφορά στην ιστορία της πόλης του Βόλου από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα.

: